Υπηρεσίες

Hardware

Η εταιρία μας θα σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, για τις δικές σας ανάγκες, θα αναλάβει την...

 • συναρμολόγηση H/Y,
 • αναβάθμιση Η/Υ,
 • εγκατάσταση και ρύθμιση των περιφερειακών (printers, scanners κλπ),
 • εγκατάσταση server,
 • εγκατάστηση AP's, routers, load balancers κλπ,

και θα είναι πάντα δίπλα σας με τα προγράμματα συντήρησης που θα επιτρέπουν την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων καθώς και την προσωρινή αντικατάσταση των μηχανημάτων.

Υπηρεσίες δικτύων

Επειδή και τα καλύτερα μηχανήματα δεν μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους αυτόνομα, εμείς φροντίζουμε για την μεταξύ τους επικοινωνία:

 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας Netware (LAN & WAN).
 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας Σύνθετα δικτύα με χρήση VPN.
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματων δικτύων.
 • Συντήρηση και επίβλεψη.
 • Προτείνουμε λύσεις NAT, IPCOP FIREWALLING, δικτυακής αντιμετώπισης ιών, trojan, spam κλπ.
 • Εγκαθιστούμε λύσεις file server, domain server, web server, proxy, zimbra mail server, cyrus-imap mail server (POP3, IMAP4) σε περιβάλλοντα windows ή linux.
 • Επίσης προτείνουμε λύσεις mail list forwarding (Mailman).

 

Update cookies preferences